ประกาศ โยธาไทย ย้าย webboard ใหม่ไปที่ http://www.yotathai.net

เว็บบอร์ดเดิมจะเก็บไว้เพื่อการค้นหาข้อมูลเก่าๆ เท่านั้น

การใช้ราคาวัสดุก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

(1/2) > >>

ช่างถึก โยธาไทย:จากข้อกำหนดของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ในเรื่องของ ราคาวัสดุก่อสร้าง

ช่างถึก โยธาไทย:ยังมีเพื่อนๆ ที่ยังมีความสับสน กันอยู่มาก ในเรื่องของการใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
ผมจึงขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ ดังนี้ครับ

ข้อ 1. ราคากลางต้องเป็นปัจจุบัน หมายความว่า ต้องเป็นปัจจุบันมากที่สุด เท่าที่เราจะสามารถจะหาได้ครับ
ไม่ใช่ราคาที่สืบมาแล้วหลายเดือนหรือหลายปี  โดยเฉพาะรายการวัสดุที่มีการขึ้นลงไว เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย เหล็ก ยิ่งต้องให้ความสำคัญ

ช่างถึก โยธาไทย:ข้อ 2. ราคาวัสดุก่อสร้าง ตามที่กำหนดให้ใช้ ขอเรียกรวมๆว่า ราคาพาณิชย์จังหวัด ซึ่งปัจจุบัน ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัด
สามารถค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต  คลิกที่นี่
หรือ ดูจากด้านล่างนี้
ราคาพาณิชย์จังหวัด จะมีข้อมูลล่าสุด ย้อนหลัง 1 เดือน
เช่นถ้าเดือนนี้เป็นเดือน มกราคม 2552 ก็จะมีข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือน ธันวาคม 2551
หากเราทำราคา เดือน มกราคม 2552 ก็ต้องใช้ราคาวัสดุก่อสร้างตามรายการที่พาณิชย์จังหวัดมี ในเดือน ธันวาคม 2551

ประเด็นสำคัญในข้อ 2 คือ การสืบราคาในกรณีที่พาณิชย์จังหวัดไม่มี
ซึ่งมีปัญหาในการปฏิบัติว่าการสืบจะทำอย่างไร โดยวิธีใด จึงจะถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

ในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางไม่ได้กำหนดวิธีการสืบราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนที่ราคาพาณิชย์จังหวัดไม่ได้กำหนดไว้เอาไว้
กำหนดเพียงว่าให้สืบและจัดทำบันทึกรายละเอียดของการสืบราคาและการกำหนดราคาไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งในส่วนนี้ สตง.บางท่านก็จะแนะนำว่าให้สืบโดยทำหนังสือสอบถามไป 3 ร้านเพื่อเป็นหลักฐาน
ซึ่งวิธีดังกล่าวผมเห็นว่าไม่สะดวกต่อการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง

หากจะดูความหมายของการสืบ ตามที่ได้โพสไว้ ข้างล่างแล้ว จะเห็นว่า
การสืบจะทำด้วยวิธีการใดๆก็ได้
เช่น
- โทรถามร้านค้าที่ขายสินค้านั้นๆ
- ค้นทางอินเตอร์เน็ต
- อ้างอิงจากราคาของหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือที่เป็นหน่วยงานที่ใช้วัสดุก่อสร้างชนิดนั้นๆ อยู่บ่อยๆ
  เช่นใช้ราคาจากตัวอย่าง ของ สพฐ. กรมทางหลวง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเด็นสำคัญอยู่ที่ต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นข้อมูลจริงๆ และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

เชื่อถือได้ --> ควรสอบถามให้หลายๆร้านเพื่อเปรียบเทียบราคา
เป็นข้อมูลจริง --> สืบจริง โทรจริง เปิดเน็ตจริง ไม่ได้มั่ว ไม่ได้เมค
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง --> ต้องเป็นราคาวัสดุหรือครุภัณฑ์ต้นทุน ยังไม่รวมค่าติดตั้ง ค่าดำเนินการ ภาษี กำไร (ต้องระวังมากๆครับ)

สิ่งสำคัญต่อมาคือ สืบด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ อย่าลืมทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบ
เช่น
สืบจากการโทร --> โทรไปร้านไหน วันไหน อยู่ที่ไหน คุยกะใคร ชื่ออะไร เวลาโทรเวลาใด เบอร์โทรอะไร เป็นต้น
สืบจากเน็ต --> เว็บไซด์อะไร วันเวลาได อันนี้ไม่ยาก พริ้นจากเว็บเก็บไว้เป็นหลักฐานได้เลย

คำถามที่เจอบ่อยๆ เกี่ยวกับประเด็นนี้
ถาม ราคาพาณิชย์จังหวัดมีน้อยรายการ ใช้ราคาจากส่วนกลางได้หรือไม่
ตอบ ใช้ได้ครับ ถือเป็นราคาที่ได้จากการสืบ และก็ควรคิดค่าขนส่งให้ด้วย (กรณีนี้ยกเว้น ปูน หิน ทราย และวัสดุที่แต่ละพื้นที่ก็มีผลิตจำหน่ายอยุ่แล้ว)


ช่างถึก โยธาไทย:ข้อ 3 ตีความได้ง่ายๆ ครับว่า รายการที่ราคาพาณิชย์จังหวัดได้กำหนดราคาไว้แล้ว จะใช้ราคาจากแหล่งอื่นก็ได้ แต่ต้องเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาพาณิชย์จังหวัดกำหนด

เช่น จากการสืบจากแหล่งผลิต จากการสืบจากร้านค้าในหมู่บ้าน

คำถาม ถ้าหากเรารู้แล้วว่า ที่แหล่งผลิต หรือที่ร้านค้าในท้องถิ่นของเรา น่าจะมีราคาถูกกว่า ราคาพาณิชย์จังหวัด
แต่เราใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด เพราะว่าสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาสืบ ทำได้หรือไม่
คำตอบ ทำได้ครับ ในกรณีที่เป็นรายการที่ใช้เพียงเล็กน้อย แต่หากเป็นรายการที่ใช้ ปริมาณมาก ก็จะเข้าเงื่อนไข ข้อ 5

ช่างถึก โยธาไทย:ข้อ 4 ขอข้ามไปนะครับ

ข้อ 5 กรณีวัสดุรายการที่ใช้จำนวณมาก ต้องสืบราคาจากแหล่งผลิตครับ หากรวมค่าขนส่งแล้วถูกกว่าราคาพาณิชย์จังหวัด ให้ใช้ราคาที่แหล่งผลิตครับ
ข้อนี้ผมขอยกตัวอย่าง เหล้กเส้นหรือปูนซีเมนต์ ครับ หากใช้ปริมาณมาก ราคาที่ กทม. หรือแหล่งผลิตรวมค่าขนส่งแล้วยังถูกกว่า ก็ต้องใช้ราคาที่ถูกกว่าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป


ประกาศ โยธาไทย ย้าย webboard ใหม่ไปที่ http://www.yotathai.net

เว็บบอร์ดเดิมจะเก็บไว้เพื่อการค้นหาข้อมูลเก่าๆ เท่านั้น

ยางมะตอยผสมเสร็จโยธาพรีมิกซ์ โปรแกรม Quick Design